ЗА НАС

 

 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ


Финансиски извештаи 2013

 

Ревизорски извештај 2012

Страница 1-3 (кликни на страницата да ја видиш во зголемена форма)

Финансиски извештај 2012
Годишен извештај за работењето 2012

Ревизорски извештај 2011

Страница 1-3 (кликни на страницата да ја видиш во зголемена форма)

Финансиски извештај 2011
Годишен извештај за работењето 2011

 

Ревизорски извештај 2010

Страница 1-3 (кликни на страницата да ја видиш во зголемена форма)

Финансиски извештај 2010
Белешки кон финансиските извештаи
Годишен извештај за работењето 2010

 

Ревизорски извештај 2009

Страница 1-3 (кликни на страницата да ја видиш во зголемена форма)

Финансиски извештај 2009
Белешки кон финансиските извештаи
Годишен извештај за работењето 2009

 

 

Ревизорски извештај 2008

Страница 1-3 (кликни на страницата да ја видиш во зголемена форма)

Финансиски извештај 2008 (PDF преземи тука)

ДЕНАРСКО ШТЕДЕЊЕ

КАМАТНИ СТАПКИ
(на штедни влогови)

КРЕДИТИРАЊЕ
(потрошувачки кредити)

КРЕДИТИРАЊЕ
(на население со хипотека)

КРЕДИТИРАЊЕ
(на правни лица)

КАМАТНИ СТАПКИ
(ефективни и номинални)

МЕНУВАЧКО РАБОТЕЊЕ

КОНТАКТ